Loading...

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Legal Affairs Division Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ประจำส่วนกฎหมาย

กำหนดการรับสมัคร

                   ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563

วิธีการส่งเอกสารสมัครงาน

                   1. ส่งเอกสารการสมัครมาทาง   E-mail : legal.mnre2@gmail.com

เอกสารแนบ

ใบสมัครงาน กองกฎหมาย

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง